ดร.สมเกียรติ "AEC 2015 ความเปลี่ยนแปลง(ไม่)ใหญ่โต" - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ดร.สมเกียรติ “AEC 2015 ความเปลี่ยนแปลง(ไม่)ใหญ่โต”

 

ประเดิม clip แรกกับ ‘WAY Shortcut’ รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น

ในประเด็น AEC ปี 2015 กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI

 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเข้าร่วม AEC 2015 ความเปลี่ยนแปลงจะมีให้เห็นจนจับต้องได้ไห­ม

และอีกหลายข้อกังขาเกี่ยวกับ AEC จะได้รับการไข…ที่นี่

Author

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
หญิงแกร่งที่ทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านให้กับ WAY ถ้าเป็นนักฟุตบอลนี่คือผู้เล่นผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์ในสายงานข่าว ทั้งคลุกคลี สัมภาษณ์ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้การเป็นคุณแม่ซึ่งมีลูกสาวย่างเข้าวัยรุ่นยังช่วยส่งเสริมให้สามารถปั่นงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างเชี่ยวชาญ