ดร.สมเกียรติ “AEC 2015 ความเปลี่ยนแปลง(ไม่)ใหญ่โต”

 

ประเดิม clip แรกกับ ‘WAY Shortcut’ รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น

ในประเด็น AEC ปี 2015 กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI

 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเข้าร่วม AEC 2015 ความเปลี่ยนแปลงจะมีให้เห็นจนจับต้องได้ไห­ม

และอีกหลายข้อกังขาเกี่ยวกับ AEC จะได้รับการไข…ที่นี่

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

เป็นหญิงแกร่งหลังบ้าน WAY ที่แท้จริง อาจมีผลงานปรากฏสู่สายตาไม่ถี่บ่อยนัก แต่ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพจากประสบการณ์ในสายงานข่าวที่คลุกคลี ทั้งสัมภาษณ์ บันเทิง และไลฟ์สไตล์

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะดร.สมเกียรติ “AEC 2015 ความเปลี่ยนแปลง(ไม่)ใหญ่โต”

Related Posts

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพิ่มเงิน ไม่เพิ่มคุณภาพ

ทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา กับผลพวงที่เกิดจากปัจจัยลบในด้านต่างๆ ทั้งในมิติของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ การเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือ และคุณภาพการศึกษาของแรงงาน ทั้งหมดล้วนเป็นหลุมดำที่ฉุดให้ประเทศไทยต้องติดอยู่ใน ‘กับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง’ (Middle-income Trap)

New Economic Model

‘กับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ (Middle-Income Trap) เป็น ข้อวินิจฉัยอาการจับไข้ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้คือการวินิจฉัยที่มาของโรคทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลพวงจากโครงการวิจัยเรื่อง ‘โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ’ ของนักวิจัยใน TDRI ผ่านบทสัมภาษณ์ขนาดยาวพร้อมข้อมูลอ้างอิงเชิงลึก โดยกองบรรณาธิการนิตยสาร WAY

รื้อ-ซ่อม-สร้าง รถไฟไทย

สนทนากับ ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ชี้จุดอ่อนและปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรม ปูทางสู่อนาคตของรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และทุกอย่างที่เรียกว่าระบบขนส่งทางราง พร้อมแนวทางปฏิรูปรถไฟไทยขนานใหญ่