การงานอันเป็นที่รัก

‘การงานอันเป็นที่รัก’ หนังสือรวมพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บัญญัติสิบประการ Rational Choice Theory พิมพ์ครั้งที่ 2

นี่ไม่ใช่หนังสือที่จะช่วยให้นักอุดมคติฮึกเหิม หรือทำให้นักศีลธรรมบังเกิดศรัทธาพอกพูน แต่มันอาจช่วยให้นักเสรีนิยมเข้าใจวิธีคิดของฝ่ายจารีต และช่วยให้ฝ่ายจารีตเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลแบบเสรีนิยม

ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี พิมพ์ครั้งที่ 4

ถ้า 'ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี' ฉบับพิมพ์ครั้งที่สองและสามคือฉบับสมบูรณ์ ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี ฉบับพิมพ์ครั้งที่สี่ ก็คือการพิมพ์เพื่อคนที่รัก ต้องการอ่าน และต้องการสะสมหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะบนชั้นหนังสือส่วนตัว หรือเป็นหนังสืออ้างอิงในห้องสมุด (library edition)

New Economic Model

‘กับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ (Middle-Income Trap) เป็น ข้อวินิจฉัยอาการจับไข้ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้คือการวินิจฉัยที่มาของโรคทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลพวงจากโครงการวิจัยเรื่อง ‘โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ’ ของนักวิจัยใน TDRI ผ่านบทสัมภาษณ์ขนาดยาวพร้อมข้อมูลอ้างอิงเชิงลึก โดยกองบรรณาธิการนิตยสาร WAY

The Lemon Tree

  “วันหนึ่ง มีคนมาเคาะประตูบ้านครอบครัวชาวอิสราเอลซึ่งอพยพมาตั้งรกราก ณ ดินแดนปาเลสไตน์ ชายผู้นั้นแนะนำตัวเองว่า เขาเป็นลูกชายของครอบครัวชาวปาเลสติเนียนที่เคยเป็นเจ้าของเดิมบ้านหลังนี้…บ้านที่มีต้นมะนาวต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวน” นั่นคือจุดเริ่มต้นของสารคดีที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์และมิตรภาพอันงดงาม ท่ามกลางความขัดแย้งทางชนชาติร้าวลึกยืดเยื้อที่สุดในประวัติศาสตร์โลก – – – The Lemon Tree: An Arab, a Jew, and the Heart of the Middle East เขียนโดย Sandy Tolan สำนักพิมพ์ Way of Book จัดพิมพ์เล่มนี้ในภาษาไทย แปลโดย ไพรัช แสนสวัสดิ์ เช่นเดียวกับที่เคยฝากผลงานแปล ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี (Bury My Heart at Wounded Knee) มาก่อนหน้านี้ แซนดี โทแลน ผู้เขียน The Lemon Tree ได้รับการยกย่องในฐานะผู้เก็บรายละเอียดอย่างคมกริบ ในฉบับภาษาอังกฤษระบุบันทึกอธิบายการติดตามร่องรอย การสืบค้นข้อเท็จจริงแต่ละช่วงโดยละเอียด ปราศจากการเสริมแต่งหรือคิดไปเอง อันเป็นวิธีทำงานที่ผู้สนใจด้านนิเทศศาสตร์ควรศึกษา

เป็นตะคริว

รวมบทความคัดสรร 45 ชิ้นที่ร้อนแรงที่สุดในรอบหลายปีของ โตมร ศุขปรีชา บางคนก็บอกว่าเป็น รวมบทความคัดสรรสุดแสบ โดยชนชั้นกลาง ของชนชั้นกลาง เพื่อชนทุกชั้น

Rational Choice Theory

หนังสือวิชาการปรัชญาการเมืองที่เจ้าเล่ห์ ยอกย้อน แต่ท้าทายวิธีใช้เหตุและผลที่สุดใน พ.ศ. ปัจจุบัน