ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี พิมพ์ครั้งที่ 4

 

Bury My Heart at Wounded Knee เป็นหนังสือดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่ผมเคยอ่านมา

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

1. หนังสือเล่มนี้ดีอย่างไร

ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี หรือ Bury My Heart at Wounded Knee เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ของนักเขียนอเมริกันชื่อ ดี บราวน์ ตีพิมพ์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1970 ทันทีที่เผยแพร่ก็ติดอันดับ National Bestseller List อย่างยาวนาน

เนื้อหาหลักในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงประวัติศาสตร์การสร้างชาติอเมริกันในช่วง ปี 1860-1890 อันเป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่า ‘การพิชิตตะวันตก’ ซึ่งแต่ไหนแต่ไร มักถูกบอกเล่าผ่านวีรกรรมความกล้าหาญของนักบุกเบิก นักร่อนทอง คนนำร่องเรือกลไฟ คาวบอย มือปืน พ่อค้าขนสัตว์ หมอสอนศาสนา ฯลฯ โดยมีชนพื้นเมืองอินเดียนเป็นนักปล้น หัวขโมย เจ้าเล่ห์เพทุบาย หรือมีพฤติกรรมไม่ต่างอะไรจากฝูงไฮยีนา แต่ ดี บราวน์ เลือกที่จะเล่าและใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อธิบายในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เรื่องราวทั้งหมดคือการรุกราน ไล่ต้อน คดโกงชนพื้นเมืองชาวอินเดียนแห่งอเมริกาเหนือ เพื่อครอบครองผืนแผ่นดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ ฝูงสัตว์ ก่อนจะนำมาสู่โศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ชาวอินเดียนครั้งใหญ่ที่ตำบลวูนเด็ดนี ไม่ต่างอะไรกับการทิ้งระเบิดปรมาณูเพื่อทำลายล้างอารยธรรมเก่าแก่ของชาวอินเดียน

หากนับเส้นเวลาจากประวัติศาสตร์ ‘การพิชิตตะวันตก’ ตามโครงเรื่องเดิม กระทั่งถูกหักโค่นด้วยหลักฐาน เอกสาร จากการทำงานสืบค้นของ ดี บราวน์ เราจะเห็นว่าต้องใช้เวลาราว 100 ปี กว่าที่โลกจะค้นพบและยอมรับข้อเท็จจริงใหม่

ทันทีที่หนังสือเล่มนี้เผยแพร่ในสังคมอเมริกัน ดี บราวน์ จึงตกอยู่ในฐานะผู้แฉเรื่องราวอันเป็นอัปยศของชาติ (national disgrace) คนแรกๆ ในประวัติศาสตร์ คนอเมริกันจำนวนมากเพิ่งตระหนักถึงภูมิหลังพฤติกรรมชนชาติตน มันเป็นหนังสือที่ทำให้โลกทัศน์หลายคนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ขณะเดียวกัน ฉากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่วูนเด็ดนี ก็กลายเป็นตำนานที่ถูกบอกเล่า อ้างอิง แทรกซึมอยู่ในเรื่องเล่าของชาวอเมริกันจวบจนถึงปัจจุบัน

ฐานะทางประวัติศาสตร์ของ ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี (Bury My Heart at Wounded Knee) จึงถือเป็น ‘ต้นแบบ’ ของหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวชนเผ่าอินเดียน ซึ่งมีผู้ผลิตเรื่องราวทำนองนี้ตามออกมาในภายหลังจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าเป็นหนังสือที่ว่าด้วยปรัชญาอินเดียน แนวคิดและวิถีชีวิตที่แนบแน่นกับธรรมชาติ รวมถึงถ้อยคำภาษาของชาวอินเดียนที่เรียบง่าย แต่งดงามและทรงพลังราวบทกวี

ทั้งหมดนี้ ล้วนมีอยู่แล้วใน ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี ทั้งสิ้น

 

2. มีอะไรในการพิมพ์ครั้งที่สี่

WAY of BOOK จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่การพิมพ์ครั้งที่สองเป็นต้นมา โดยพิมพ์ทั้งฉบับปกแข็งในการพิมพ์ครั้งที่สอง และฉบับปกอ่อนสำหรับการพิมพ์ครั้งที่สาม โดยมีเจตนาทำราคาปกลดลงเพื่อลดภาระผู้อ่าน

อย่างไรก็ดี จากเสียงถามไถ่มายังสำนักพิมพ์ตลอดระยะเวลาที่หนังสือหมด เราพบว่าผู้อ่านส่วนใหญ่ต้องการหนังสือปกแข็ง ทั้งเพื่อเก็บสะสมและเพื่ออายุการอ่านที่ยาวนาน

ในการพิมพ์ครั้งที่สี่จึงเป็นการพิมพ์ฉบับปกแข็งอีกครั้ง โดยชำระแก้ไขข้อตกหล่นผิดพลาดที่มีอยู่บ้างในการพิมพ์ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงปรับปรุงสำนวนแปล รูปเล่ม และรูปแบบตัวอักษรบางจุด แต่ยังรักษาเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเชิงอรรถและภาคผนวกตามแนวทางสำนักพิมพ์ นับแต่การพิมพ์ครั้งที่สองเป็นต้นมา

ถ้า ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี ฉบับพิมพ์ครั้งที่สองและสามคือฉบับสมบูรณ์ ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี ฉบับพิมพ์ครั้งที่สี่ ก็คือการพิมพ์เพื่อคนที่รัก ต้องการอ่าน และต้องการสะสมหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะบนชั้นหนังสือส่วนตัว หรือเป็นหนังสืออ้างอิงในห้องสมุด (library edition)

 

3. รายละเอียดการพิมพ์เป็นอย่างไร

ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี ฉบับพิมพ์ครั้งที่สี่ จัดพิมพ์ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ ความหนา 976 หน้า (61 ยก) กระดาษเนื้อในปอนด์ถนอมสายตา Ivory 80 แกรม ปกแข็งจั่วปัง หุ้มกระดาษพิเศษ Ultima Matador Verona MP-105-117 tan ให้ผิวสัมผัสเหมือนหนังวัว ปั๊มฟอยล์ดำ เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่ สันโค้ง

หนังสือพิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม ทุกเล่มมีหมายเลขลำดับ มีลายเซ็นผู้แปล และบรรณาธิการผู้จัดพิมพ์

ราคาปก 1,000 บาท

พิเศษ – จำนวนจำกัดสำหรับนักสะสม

หนังสือ ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี  พร้อม Cover หนังแท้ ผลิตจากหนังวัวนูบัค (Nubuck) นำเข้าจากอเมริกา ปั๊มโลโก้และชื่อหนังสือด้วยความร้อน งานแฮนด์เมดล้วนไม่มีฝีจักรเจือปน รับประกันความประณีต โดย Dog’s vision

ราคา 1,800 บาท

 

4. ถ้าสนใจสั่งจองต้องทำอย่างไร

แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล จำนวนหนังสือที่ต้องการ พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่สำนักพิมพ์ WAY of BOOK และ นิตยสาร WAY ได้ 3 ช่องทาง

  • โทรศัพท์ 0-2736-9918
  • อีเมล [email protected]
  • www.facebook.com/waymagazine

*ผู้ที่สั่งจองแล้ว ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการโอนเงินกลับไปให้ และเมื่อจ่ายเงินแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) มาได้ที่ 3 ช่องทางเดิม จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับพร้อมยืนยันกลับไป ถือว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

**ดูแพ็คเกจสำหรับสั่งซื้อ คลิก

 

5. กำหนดเสร็จเมื่อใด

หากไม่เกิดเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ เหตุจลาจล คนตีกัน หรือพบข้อผิดพลาดในการผลิตจนต้องรื้อแก้ไขใหม่ เราตั้งใจจะพิมพ์ให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560

 

***สำหรับฉบับพิมพ์พร้อม Cover หนังวัวแท้ กำหนดเสร็จพร้อมจัดส่งหลังเทศกาลสงกรานต์***

 

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า