Global Report ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

รวมรายงานและบทวิเคราะห์สถานการณ์โลกในรอบทศวรรษ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

เมื่อก่อนก็ยังดีๆ อยู่หรอก

รวมเล่มการ์ตูนหน้ากลางดังเงียบๆ โดย โจ้-ศิลา บัวเพชร ใน WAY Magazine เพิ่มตอนพิเศษที่เขียนใหม่เพื่อเล่มนี้โดยเฉพาะ!

ANARCHIST: Here We Come พิมพ์ครั้งที่ 2

สืบสาแหรกขบวนการฝ่ายซ้าย จากมาร์กซิสต์ในอดีตถึงอนาคิสต์ในอนาคต โดย ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

ภูเขาตายช้าๆ

รวมเรื่องสั้นยาวไม่เท่ากันจาก 11 นักเขียน

ชาตินี้ตอนบ่ายๆ

สารคดีคัดสรรหลากเรื่องราวจากนิตยสาร Way ที่น่าจะเกิดตั้งแต่ชาติก่อน

พูดดีๆ

รวมบทสัมภาษณ์จากปากคนที่พูดแต่เรื่องดีๆ ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร WAY

สวนโลก

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์