Related Posts

ข่าวแบบเราๆ เอาเร็วหรือเอาจริง

กับสนามข่าวออนไลน์ที่ใครๆ ก็อยากทำงานเร็วๆ - ออกก่อนได้เปรียบ แต่ความเร็วก็เหมือนขับรถ เร็วๆ ก็มีสิทธิ์แหกโค้ง เป็นที่มาของคำถามว่า จริงหรือไม่ว่าการยึดถือ 'ความจริง' ยังเป็นสิ่งสำคัญที่คนทำข่าวอย่างเราๆ ยึดถือมากกว่าการทำคอนเทนต์ส่งผู้อ่านเร็วที่สุด

เสรีภาพสื่อมวลชนในปี 2018 ในสนามรบโซเชียลมีเดียและ Fake News

จากภาพรวมปี 2018 ขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนที่เพิ่งออกมาทำให้สรุปคร่าวๆ ได้ว่า สื่อมวลชนต้องรับมือกับแรงกดดันและการคุกคามมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา ไม่ใช่เฉพาะประเทศที่เป็นเผด็จการ ประเทศที่มีผู้นำจากการเลือกตั้งก็ต้องเผชิญสถานการณ์ไม่ต่างกัน

อนุญาตให้ลูกได้นั่งเบื่อ คือโอกาสสร้างความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่หลักของพ่อแม่ไม่ใช่การเอนเตอร์เทนลูกๆ ทุกเสี้ยววินาที ปล่อยให้พื้นที่ให้เกิดความเบื่อ และนั่นคือกลไกสร้างเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์