คำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในคลื่นวิทยุกองทัพบก - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

คำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในคลื่นวิทยุกองทัพบก


วิทยุ AM คือสื่อที่มีคนฟังเฉพาะกลุ่ม อาทิ แม่บ้าน คนชรา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มักถูกหลอกล่อจากคำโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งยาแผนโบราณ อาหารเสริม และยาที่อ้างว่าสามารถขจัดอาการปวดเมื่อย


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY