‘เภสัชกรรมปฐมภูมิ’ หมอยา หมอใจ ใกล้บ้าน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

‘เภสัชกรรมปฐมภูมิ’ หมอยา หมอใจ ใกล้บ้าน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ‘เภสัชกรรมปฐมภูมิ’ เมื่อเภสัชกรก้าวออกมานอกกรอบสี่เหลี่ยมของห้องจ่ายยา ไปลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยถึงบ้าน สิ่งที่เห็นและได้สัมผัสย่อมต่างไปจากความรับรู้เดิม

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ไม่เพียงเป็นการดูแลคนไข้เฉพาะราย แต่เป้าหมายใหญ่คือ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั้งระบบ เริ่มจากระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ไปสู่สังคมและระดับประเทศ


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY