'ลำปางโมเดล' ปลอดฟอร์มาลิน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

‘ลำปางโมเดล’ ปลอดฟอร์มาลิน

‘ฟอร์มาลิน’ เป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร แต่ที่ผ่านมายังมีการลักลอบนำไปใส่ในอาหารทะเล รวมทั้งปลาหมึกกรอบและสไบนาง นี่จึงทำให้สาธารณสุขจังหวัดลำปางคิดหาวิธีสกัดกั้นอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลินตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันมิให้เล็ดลอดออกสู่ท้องตลาด


2016-10-19-new-banner

author