คุ้มครองผู้บริโภค งานสำคัญของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

คุ้มครองผู้บริโภค งานสำคัญของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อได้ยินคำว่า สถานีอนามัย คงเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูคนเมืองเท่าคลินิก หรือโรงพยาบาล แต่ทราบไหมว่าขณะนี้สถานีอนามัยเกือบ 100 แห่งทั่วประเทศต่างปรับตัวเข้าหาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งให้ประชาชนด้านสุขภาพเบื้องต้น และไม่ไปเพิ่มความคับคั่งให้โรงพยาบาลในตัวจังหวัดโดยไม่จำเป็น
นอกจากงานป้องกันและดูแลสุขภาพที่ทำเป็นปกติแล้ว อีกบทบาทที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ งานคุ้มครองผู้บริโภค ที่เข้าใจและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง ด้วยการเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ พร้อมให้ข้อมูลกับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว


2016-10-19-new-banner

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY