ยกระดับสมุนไพรไทย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ยกระดับสมุนไพรไทย

 

ข้อเท็จจริงทางการขึ้นทะเบียนยามีว่า ปกติแล้วยาสมุนไพรไม่ได้มีฤทธิ์ ‘ยา’ ในความหมายการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีฤทธิ์บำรุงสุขภาพ หรือเป็นสารประกอบของเครื่องสำอางแต่การขึ้นทะเบียนยาในปัจจุบัน จะต้องถูกพิสูจน์ว่ามีฤทธิ์รักษาอาการได้ จึงทำให้สมุนไพรจำนวนหนึ่งที่มีฤทธิ์เพียงบำรุงร่างกาย ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

พ.ร.บ. สมุนไพรแห่งชาติ จึงถูกคิดด้วยหลักว่า จะสร้างการขึ้นทะเบียนเพื่อยาสมุนไพรโดยเฉพาะ โดยหวังว่าจะทำให้สมุนไพรที่มีความหลากหลาย ขึ้นทะเบียนได้มากขึ้น และไม่จำเป็นต้องมีฤทธิ์เป็นยา หากกินเพื่อการบำรุงร่างกายธรรมดาก็ได้


Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY