ยาลดน้ำหนัก ภัยร้ายแฝงสื่อออนไลน์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ยาลดน้ำหนัก ภัยร้ายแฝงสื่อออนไลน์

บทสรุปจากผลการศึกษา เรื่อง ‘การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่เหมาะสมเพื่อควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นหญิงในจังหวัดสระบุรี’ ของ ภญ.วารุณี ชลวิหารพันธ์ สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พบว่า สถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เมื่อวัยรุ่นหญิงจำนวนมากยังมีความเข้าใจผิดๆ ในการใช้ยาลดน้ำหนัก และตกเป็นกลุ่มเหยื่อของคำโฆษณาที่แฝงอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมีทั้งหลาย


author