โหวตโน! ถอนยาต้านแบคทีเรียยอดแย่ออกจากประเทศไทย (ตอน 1) - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

โหวตโน! ถอนยาต้านแบคทีเรียยอดแย่ออกจากประเทศไทย (ตอน 1)

 

เชื้อดื้อยา น่ากลัวกว่าที่คิด เพราะในแต่ละปีมีจำนวนคนไข้ในโรงพยาบาล เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาถึง 20,000 – 45,000 ราย เชื้อดื้อยาเกิดจากการกินยาเกินความจำเป็น เช่น กินยาเผื่อไว้ก่อนแม้จะยังไม่ป่วยก็ตาม พฤติกรรมเช่นนั้นทำให้เชื้อโรคพัฒนาตัวเองเพื่อต่อกรกับยารักษา และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนไม่มียาตัวไหนสามารถจัดการกับเชื้อนั้นได้


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY