ข้อแม้ที่ซ่อนไว้ใน ‘ทำฟันประกันสังคมปีละ 900 บาท’ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ข้อแม้ที่ซ่อนไว้ใน ‘ทำฟันประกันสังคมปีละ 900 บาท’

 

สิทธิทำฟันประกันสังคมแม้จะขยับเพดานเพิ่มจาก 600 บาทเป็น 900 บาทแล้ว หลายคนรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นกับส่วนต่าง 300 บาทที่เพิ่มขึ้นมาและล่าสุด แม่ประกันสังคมจะยกเลิกบัญชีแนบท้ายไปแล้ว แต่ความยุ่งยากตามมาหลายอย่าง โดยเฉพาะ การที่คลินิกเอกชนไม่ร่วมขบวนด้วยเพราะอะไร? หาคำตอบได้ใน Consumer Channel ตอน ข้อแม้ที่ซ่อนไว้ใน ‘ทำฟันประกันสังคมปีละ 900 บาท’


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY