สิทธิในการดื่มน้ำ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

สิทธิในการดื่มน้ำ

การเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ในราคายุติธรรม เป็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการประกาศโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) แต่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีคำถามคาใจว่า น้ำประปาดื่มได้จริงหรือไม่ แม้แต่น้ำดื่มบรรจุขวดกับน้ำตู้หยอดเหรียญที่วางขายอยู่ทั่วไป เราจะมั่นใจได้แค่ไหน


2016-10-19-new-banner

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY