สารกันบูดในขนมจีน - เส้นก๋วยเตี๋ยว - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

สารกันบูดในขนมจีน – เส้นก๋วยเตี๋ยว

ขนมจีนและเส้นก๋วยเตี๋ยวนานาชนิดที่เรารับประทานกัน มีโอกาสเจือปนด้วยวัตถุกันเสียทั้งสิ้น เนื่องจาก อย. อนุญาตให้ใช้ได้ในปริมาณที่กำหนด แต่ผู้บริโภคไม่อาจรู้ได้เลยว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นใส่สารกันบูดมากเกินมาตรฐานหรือไม่ ยกเว้นเก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์เท่านั้นจึงจะบอกได้


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY