4 สาเหตุ ของยาเหลือทิ้ง - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

4 สาเหตุ ของยาเหลือทิ้ง


ยุคหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขถึงกับผุดโครงการ ‘ยาแลกไข่’ เพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบันปัญหาก็ยังไม่หมดเสียทีเดียว ทีมเภสัชกรแห่งโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงลงมือศึกษาวิจัย พบต้นตอสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหายาเหลือใช้ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การรักษาไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งยังสิ้นเปลืองงบประมาณด้านสาธารณสุขอย่างมหาศาล ไปดูกันว่าสาเหตุทั้ง 4 มีอะไรบ้าง


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY