ถามหามาตรฐาน ‘น้ำดื่มประชารัฐ’

โครงการ ‘ประชารัฐ’ ที่รัฐบาล คสช. อัดฉีดเงินให้กองทุนหมู่บ้าน 5 แสนบาท เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยหลายพื้นที่หลายตำบลมีการจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มประชารัฐ แต่ปัญหาก็คือ โรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ทำให้เกิดข้อกังวลว่า น้ำดื่มที่ผลิตจากโรงงานเหล่านี้จะสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือไม่


WAYถามหามาตรฐาน ‘น้ำดื่มประชารัฐ’