ประกันสูงวัย หลายร้อยเล่มเกวียน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ประกันสูงวัย หลายร้อยเล่มเกวียน

สำหรับผู้ที่ทำประกันสูงวัย เคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้บ้างหรือไม่- ผู้เอาประกันถูกบอกเลิกสัญญา
– เจอหลอกขายประกันทางโทรศัพท์แล้วยกเลิกไมได้
– บริษัทประกันจ่ายเงินไม่ครบตามข้อกำหนดสัญญา
– จ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม
– จู่ๆ ถูกบอกเลิกสัญญา
– เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้
– เชื่อคำโฆษณา “ไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ”ถ้าใช่…ควรทำอย่างไร หาคำตอบและข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ใน ‘ประกันสูงวัย หลายร้อยเล่มเกวียน’


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY