จุดเปลี่ยนยาบ้า - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

จุดเปลี่ยนยาบ้า

ทิศทางการทำสงครามยาเสพติดในระดับสากลโลกกำลังเปลี่ยนไป หลายประเทศยอมรับว่านโยบายการปราบปรามขั้นเด็ดขาดไม่สามารถใช้ได้ผลอีกต่อไป จึงเกิดแนวคิดใหม่ว่า นับจากนี้ไปจะอยู่ร่วมกับยาเสพติดได้อย่างไร โดยเปลี่ยน ‘ยาบ้า’ ให้เป็น ‘ยาดี’


image

author