ฉลากอาหารเพื่อผู้ไม่แพ้ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ฉลากอาหารเพื่อผู้ไม่แพ้

ถ้าไม่อยากแพ้อาหารต้องอ่านฉลาก เดี๋ยวนี้อาหารในภาชนะบรรจุต้องระบุให้ชัดเจนว่า ‘มี’ หรือ ‘อาจมี’ สารก่อภูมิแพ้ เพราะถ้าปล่อยให้คนแพ้ดูแลตัวเอง บางคนอาจแย่หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต

อาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่ประเทศไทยกำหนดมีด้วยกัน 8 ชนิด อาทิ ธัญพืชที่มีกลูเตน ปู กุ้ง ไข่ ปลา ถั่ว นม หลายคนได้ยินคงสงสัยว่าอาหารเหล่านี้ ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ด้วยหรือ

ภญ.วารุณี ชลวิหารพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ช่วยให้ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับฉลากอาหารที่เราควรอ่านดีๆ ทุกครั้ง แม้จะเป็นของที่ซื้อรับประทานตามปกติ


Credit CC

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY