สอนลูกให้หล่อ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

สอนลูกให้หล่อ

สำนักพิมพ์ WAY OF BOOK ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองตนเองขอเรียนเชิญมิตรสหาย ญาติโยม ทั้งที่มีและไม่มีบุตรหลานในปกครอง

ร่วมบรรยากาศสนทนา ‘สอนลูกให้หล่อ’ แลกเปลี่ยน ตั้งคำถาม จากเนื้อหาหนังสือ ‘พ่อหล่อสอนลูก Papa you’re handsome’

ว่าด้วยอนาคตบุตรหลานเราในร่มเงาครึ้มฟ้าครึ้มฝน…อนธการประเทศ

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ ร้านหนังสือเดินทาง ถนนพระสุเมรุ

ร่วมสนทนาโดย ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ อธิคม คุณาวุฒิ ผู้เขียน

หมายเหตุ: ร่วมสนับสนุนบรรยากาศสนทนาโดย WAY of Beer

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY