3 สารพิษที่ไม่มียาถอนพิษ: พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

3 สารพิษที่ไม่มียาถอนพิษ: พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต

ทำความรู้จักกับพิษร้ายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ทั้งพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต บนข้อค้นพบทางวิชาการที่บ่งชี้ในทิศทางเดียวกันถึงความน่าสะพรึงของสารเคมีเหล่านี้ เพื่อจะเข้าใจเหตุผลที่ว่าทำไม 53 ประเทศทั่วโลกจึงประกาศเลิกใช้

แล้วทำไมประเทศไทยยังไม่เลิก?

14 กุมภาพันธ์นี้ เราจะได้รู้กันว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะใช้เหตุผลกลใดในการลงมติแบนหรือไม่แบน

 

สนับสนุนโดย

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY