ภูธิชย์ อรัญพูล - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ภูธิชย์ อรัญพูล
ภูธิชย์ อรัญพูล
หลังจบสาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม เข้าทำงานเป็นนักข่าวสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริต สำนักข่าวอิศรา ก่อนออกมาเป็นสื่อมวลชนอิสระ เพื่อผลิตงานเขียนในรูปแบบอื่นๆ