ไข่มุก อินทรวิชัย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ไข่มุก อินทรวิชัย
ไข่มุก อินทรวิชัย
อดีตนักเรียนวารสารศาสตร์ ผู้หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยแฟชั่น เครื่องสำอาง และความหวังว่าสังคมไทยจะต้องดีขึ้น เคยฝันอยากเป็นนักข่าว ปัจจุบันผันตัวมาทำมาร์เกตติ้ง แต่ยังเชื่อมั่นว่าเราขับเคลื่อนสังคมได้ ด้วยการหย่อนเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยผ่านงานเขียน