ปิยณัฐ สร้อยคำ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
ปิยณัฐ สร้อยคำ
ปิยณัฐ สร้อยคำ ศิษย์เก่าจากดินแดนมหาภารตะ ทำการศึกษาและคลุกคลีอยู่กับ ‘ความเป็นอินเดีย’ นานนับสิบปี จนเป็นผู้เชี่ยวชาญและรู้จักอินเดียมากที่สุดคนหนึ่งในไทย ปัจจุบันปิยณัฐเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ​ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี