เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล
เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล
เจ้าหน้าที่รณรงค์เข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พื้นฐานคณะบริหารธุรกิจ ทำงานบริษัทนำเข้าส่งออกอยู่หลายปี ก่อนจะเบนเข็มเข้าสู่งานเอ็นจีโอ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยทั้งไทยและต่างประเทศได้เข้าถึงยา ผ่านกลไกการตรวจสอบและท้าทายระบบทรัพย์สินทางปัญญา