ปรีชา ภัทรอัมพร - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ปรีชา ภัทรอัมพร
ปรีชา ภัทรอัมพร
ช่างภาพอิสระโดยเฉพาะงานทางด้านศิลปะนิยามตัวเองคือมีความสุขกับการถ่ายภาพและต้องการให้คนอื่นมีความสุขกับการเห็นภาพถ่ายด้วย