ธีร์ อันมัย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ธีร์ อันมัย
ธีร์ อันมัย
นิยามตัวเองว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง นอกจากเป็นกรรมกรสอนหนังสือแล้ว ยังเป็นนักเขียน นักดนตรี และคอยสร้างความครื้นเครงให้วงสนทนาผ่านการเล่าเรื่องเศร้าเคล้าน้ำตาอยู่เสมอ