อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ
อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ
หมอครอบครัวที่กำลังเรียนต่อด้านสุขภาพผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่น ชอบคุยกับเหล่าคุณตาคุณยายและน้องหมา ทุกวันนี้มีหน้าที่คอยแก้ความเข้าใจผิดของคนญี่ปุ่นที่ว่า คนไทยทุกคนชอบกินผักชี