วิศรุต แสนคำ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
วิศรุต แสนคำ
วิศรุต แสนคำ
ช่างภาพ RealFrame เริ่มต้นจากภาพชุด “Behind Tin Wall” ที่บอกเล่าเรื่องราวของแรงงานก่อสร้าง ใครจะรู้ว่าภาพชุดนั้นพาตัวเองเดินทางไปพบปะพูดคุยกับผู้คนอีกมากมาย และทำให้กลายเป็นคนหลงรักการถ่ายภาพ และชื่นชอบการสบตากับความจริงที่ตกหล่นจากสังคม