วาริช หนูช่วย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
วาริช หนูช่วย
วาริช หนูช่วย
มนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนนึง ที่เฝ้ามองความเป็นไปของสังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม รักแสงแดดยามบ่ายที่ส่องลอดเข้ามาในห้อง พอๆ กับการนอนกลิ้งไปมาเหมือนแมว