Consumer Channel ตอน ฆ่าน้ำนม - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel ตอน ฆ่าน้ำนม

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยเรื่องราวรอบตัว ดูแล้วจะกลายเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ ดูแล้วฉลาด ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

รู้ทันกลไกการตลาดอาหารทารกและเด็ก กับ พญ. ยุพยง แห่งเชาวนิช และ พรธิดา พัดทอง
กับ Consumer Channel ตอน ฆ่านมแม่ และประเด็นการออก พ.ร.บ. ควบคุมอาหารทารกและเด็กที่ยังไม่คลอด

 

*****************************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY