Consumer Channel - ตรวจสุขภาพ ดาบสองคม ตอน 1 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ตรวจสุขภาพ ดาบสองคม ตอน 1

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน ตรวจสุขภาพ ดาบสองคม ตอน 1

ปัจจัยการเกิดโรคของแต่ละบุคคลล้วนต่างกันไปตามพันธุกรรม และพฤติกรรม
แต่ในปัจจุบันแพ็คเกจการตรวจสุขภาพแบบเหวี่ยงแหหรือตรวจทุกโรคทั้งๆ ที่ไม่จำเป็น กลับเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าดอกเห็ดฤดูฝน
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรโรคไหนควรตรวจ โรคไหนตรวจไปก็ไร้ประโยชน์

 

*****************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY