Consumer Channel - เจาะปัญหาผู้ป่วย HIV - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – เจาะปัญหาผู้ป่วย HIV

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน เจาะปัญหาผู้ป่วย HIV

ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ เพิ่มขึ้นปีละ 10,000 ราย
หลายรายเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส แต่อีกหลายรายกลับหันหลังให้การรักษา บางรายเสียชีวิตขณะรักษา
ไปดูกันว่าปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วย HIV เสียชีวิต คืออะไร ?

 

**********************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY