Consumer Channel - ตั้งคำถามกับหมอทำไม? - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ตั้งคำถามกับหมอทำไม?

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : ตั้งคำถามกับหมอทำไม ?

ผู้ป่วยทุกคนล้วนมีสิทธิในการรักษาพยาบาล สอบถามอาการหรือขอเวชระเบียน
แต่เหตุใดหลายคนจึงไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ หรือรู้แต่หาได้รักษาสิทธิ์ตน
และการขอความคิดเห็นจากแพทย์ที่ 2 คืออะไร และช่วยชีวิตเราได้มากแค่ไหน

พบคำตอบทั้งหมดใน Consumer Channel ตอนใหม่

 

*********************************

สนับสนุนโดย

 

 

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY