Consumer Channel – ตั้งคำถามกับหมอทำไม?

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : ตั้งคำถามกับหมอทำไม ?

ผู้ป่วยทุกคนล้วนมีสิทธิในการรักษาพยาบาล สอบถามอาการหรือขอเวชระเบียน
แต่เหตุใดหลายคนจึงไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ หรือรู้แต่หาได้รักษาสิทธิ์ตน
และการขอความคิดเห็นจากแพทย์ที่ 2 คืออะไร และช่วยชีวิตเราได้มากแค่ไหน

พบคำตอบทั้งหมดใน Consumer Channel ตอนใหม่

 

*********************************

สนับสนุนโดย

 

 

WAYConsumer Channel – ตั้งคำถามกับหมอทำไม?

Related Posts

ความสัมพันธ์สร้างสรรค์ระหว่างแพทย์กับคนไข้

เพราะใฝ่ฝันถึงการผลักดัน 'ความปลอดภัยของผู้ป่วย' เป็นวาระแห่งชาติ แพทย์คนหนึ่งจึงมองเห็นช่องทางที่จะทำให้บุคลากรสาธารณสุขและคนไข้ วางความขัดแย้งไว้เบื้องหลัง แล้วหันหน้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกและการป้องกันร่วมกัน