Consumer Channel - The U-Turn - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – The U-Turn

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : The U-Turn

ไปดูอุบัติเหตุทางถนนแต่ละประเภท ที่เกิดบริเวณจุดกลับรถ และไปดูว่าจุดกลับรถที่ดีควรเป็นอย่างไร

 

********************

logo

 

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY