ใต้พรม TPP (ตอน2) : คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ใต้พรม TPP (ตอน2) : คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ใต้พรม TPP (ตอน2) : คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค หรือ TPP  ที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วม ในอีก 2 ปี หลายความตกลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเรื่อง พืชผล,การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ และ ยา

*************************

image

Author

อารยา คงแป้น
กองหลังฝั่งดิจิตอลมีเดีย ตั้งต้นจากงานเขียนก่อนพัฒนาไปสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็นหมดทั้งคอการเมือง คอหนัง คอซีรีส์ และคอกีฬา เททุกอย่างรวมกันแล้วปั่นออกมาเป็นงานสื่อสารที่ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และดีต่อใจ (กองบรรณาธิการ WAY ถึงปี 2560)