Consumer Channel - อะไรเอ่ย...เสรีแต่ผูกขาด? - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – อะไรเอ่ย…เสรีแต่ผูกขาด?

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ภูมิใจเสนอ ตอน : อะไรเอ่ย…เสรีแต่ผูกขาด?

เขตการค้าเสรีหรือ FTA คืออะไร อยู่ใกล้ตัวเราตั้งแต่เกิดจนตายจริงไหม และความน่ากลัวของเขตการค้าที่ว่ามีอะไรบ้าง
จักรชัย โฉมทองดี ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) จะมาไขข้อสงสัยทั้งหมดให้ได้รับรู้ รับฟัง

 

************************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY