คุมมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัย…หน้าที่ใคร?

การกำกับควบคุมมาตรฐาน ‘น้ำดื่มปลอดภัย’ สำหรับประชาชน คือหนึ่งในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยสมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันส่งเสียงสะท้อนและเสนอแนวทางปฏิบัติ ด้วยหวังว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย

ปัจจุบันการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ในราคาเป็นธรรม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 


Editorial Staffคุมมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัย…หน้าที่ใคร?

Related Posts

น้ำดื่มใสๆ ปลอดภัยจริงหรือ

น่าเป็นห่วงว่าน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด สะอาด ปลอดภัย จริงหรือไม่ เพราะผลการตรวจเมื่อปี 2558 พบว่า ตกมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขถึงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งด้านกายภาพ ด้านเคมี และการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย นี่คือประเด็นใหญ่ที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติกำลังเฝ้าติดตาม

น้ำใสๆ ไม่ได้ปลอดภัยทุกขวด

ตรวจสอบน้ำดื่มบรรจุขวด ใสแค่ไหนก็อย่าไว้ใจถ้าผลิตมานานแล้วเกิน 6 เดือน และไขข้อข้องใจ ถ้าทิ้งขวดน้ำไว้ในรถนานๆ ยังจะดื่มได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

โลกที่ประกอบด้วยน้ำ

แต่ละปี ประชากรโลกประมาณ 3.4 ล้านคนต้องตาย ไม่ใช่เพราะขาดน้ำ แต่แหล่งน้ำที่ใช้ดื่มกินนั้นไม่สะอาดเพียงพอ แหล่งน้ำที่พอหาได้ตามมีตามเกิดนั้นจึงเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคมากมาย และร้อยละ 99 เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา