ป้ายสีใส่อาหาร - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ป้ายสีใส่อาหาร

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค
ภูมิใจเสนอ
ตอน ป้ายสีใส่อาหาร
อาหารสวยงามหลากสี ดูน่ารับประทาน แต่ดูด้วยตาเปล่าไม่มีทางรู้ว่าเป็นสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ แม้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะอนุญาตให้ใช้สีสังเคราะห์บางชนิดเจือปนในอาหารได้ แต่หากใช้มากเกินปริมาณที่กำหนดก็เป็นอันตรายได้เช่นกัน
———————————————————————————————————————————————————-
logo sponsor

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY