จับตา! เส้นทางน้ำแข็งหลอดต้องปลอดภัย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

จับตา! เส้นทางน้ำแข็งหลอดต้องปลอดภัย

 

จากการเก็บตัวอย่างน้ำแข็งใน 5 จุด คือ 1.ที่โรงงาน ณ จุดหัวจ่าย 2.ห้องเก็บน้ำแข็ง 3.รถขนส่ง 4.ร้านค้าส่งหรือยี่ปั๊ว และ 5.ร้านอาหาร ปรากฏว่าจุดที่พบเชื้อจุลินทรีย์มากที่สุดคือรถขนส่ง ร้านอาหาร ร้านแผงลอย และร้านขายเครื่องดื่ม อีกทั้งในปี 2550 อย. พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำแข็งถึง 67 เปอร์เซ็นต์


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY