เปิดสถิติร้านชำจำหน่ายยาปฏิชีวนะ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

เปิดสถิติร้านชำจำหน่ายยาปฏิชีวนะ

หลายคนคงทราบว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาที่เราควรหลีกเลี่ยง หากเพียงมีน้ำมูกหรือเจ็บคอ แต่ไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรีย เพราะจะเกิดอาการดื้อยา เมื่อเราต้องการรักษาอาการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆ อีกทั้งยาเหล่านี้เป็นยาอันตรายที่ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้งาน

งานศึกษา ‘ความชุกและลักษณะของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะ’ ในเขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ได้แก่ อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน และอำเภองาว โดยเจ้าหน้าที่เภสัชกรจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ ช่วยให้เห็นปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน และที่สำคัญคือ ผู้บริโภคสามารถซื้อยาได้เองโดยไม่ผ่านเภสัชกร

ในการจัดการปัญหายาในชุมชน ไม่ควรดำเนินการเฉพาะมาตรการทางกฎหมาย แต่ต้องมีการสำรวจความคิดเห็นและมุมมองในการใช้ยาในพื้นที่ เพื่อให้เห็นปัญหายาใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ต่อเนื่องและยั่งยืน

antibiotic-edited

 

image

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY