จุดเสี่ยง-จุดเสื่อมในร่าง พ.ร.บ.ยา - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

จุดเสี่ยง-จุดเสื่อมในร่าง พ.ร.บ.ยา

แปลกแต่จริง!

นานาประเทศทั่วโลกเขามีการจัดระบบหมวดหมู่ ‘ประเภทยา’ ที่เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ มีการแบ่งหน้าที่กันชัดระหว่างผู้สั่งจ่ายยา ผู้ปรุงยา และผู้ขายยา

มีแต่ ‘ไทยแลนด์โอลี่’ ที่แบ่งประเภทยาออกเป็น 4 แบบ ดูแล้วแปลกพิลึก

ดราม่าร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับนี้ ผลดี-ผลร้าย ไม่ได้ตกอยู่ที่ใคร แต่ตกอยู่ที่ประชาชนผู้บริโภคยาอย่างเราๆ นี่เอง

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY