สื่อวิทยุ แชมป์โฆษณาผิดกฎหมาย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

สื่อวิทยุ แชมป์โฆษณาผิดกฎหมาย

จากการดำเนินงานเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายของเครือข่ายผู้บริโภค ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทั้งสิ้น 260 รายการ (206 ผลิตภัณฑ์) จากสื่อจำนวน 47 ช่องทาง จากสื่อที่เฝ้าระวังทั้งสิ้น 64 สื่อ

radiohead

คลิกที่ภาพเพื่อชมขนาดใหญ่

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY