สิทธิแรงงานประมงไทย ปลดชีวิตจากร่างแห - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

สิทธิแรงงานประมงไทย ปลดชีวิตจากร่างแห

ผลสำรวจสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทย จากรายงานวิจัย ‘ชีวิตติดร่างแห’ ปี 2561-2562 จัดทำโดย ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืน (CSO Coalition) พบทั้งประเด็นที่มีความก้าวหน้าทางด้านสิทธิ และประเด็นที่ถดถอย ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบติดตามและปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงบนพื้นฐานสิทธิความเป็นมนุษย์ นำไปสู่การสร้างมาตรฐานของสินค้าประมงและความเชื่อมั่นในเวทีการค้าโลก

Illustrator

ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
อาร์ตไดเร็คเตอร์ผู้พยายามกระจายอำนาจและกระตุ้นให้ทุกคนโชว์รสนิยมของตนเอง นอกจากทำหน้าที่ออกแบบและหลงใหล 'พื้นผิว' ของเนื้อหา แต่ก็มักทะเลาะกับ text ด้วย นานๆ ทีเมื่อคันมือจะวางเมาส์ และกดจิ้มคีย์บอร์ดเขียนงานสร้างสรรค์ ทุกเช้าเขาจะใช้เวลาเงียบๆ บดกาแฟด้วยแรงมือ แล้วหยดน้ำร้อนรอเวลา