รายงานฉบับสมบูรณ์ ชีวิตติดร่างแห ปีที่ 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

รายงานฉบับสมบูรณ์ ชีวิตติดร่างแห ปีที่ 2

ชีวิตติดร่างแห ปี 2: รายงานสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทย
จัดทำโดย ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืน

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY