พ.ร.บ.นมผง ภูมิคุ้มกันเพื่อแม่และเด็ก - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

พ.ร.บ.นมผง ภูมิคุ้มกันเพื่อแม่และเด็ก

คุยกับ แพทย์หญิงชมพูนุท โตโพธิ์ไทย หรือ ‘หมอปุ๊’ นายแพทย์ชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันอีกครั้งว่า พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 หรือเรียกสั้นๆ ว่า ‘พ.ร.บ.นมผง’​ (Milk Code) นั้น ไม่ได้กีดกันการจำหน่ายนมผง และไม่ได้ห้ามเด็กกินนมผง แต่เพื่อยับยั้งการโฆษณาที่อวดอ้างข้อมูลเกินจริง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อช่วยเหลือแม่ที่ไม่สามารถให้นมบุตรได้ ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนมผงที่ไม่เกินเลยจากข้อเท็จจริง

กล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ เพื่อปกป้องคุ้มครองทั้งแม่และเด็กที่จำเป็นต้องใช้นมผงนั่นเอง

สนับสนุนโดย

Author

สิทธิกร ขุนนราศัย
วิดีโอครีเอเตอร์รสมือจัดจ้านของ WAY สนใจตั้งแต่วัฒนธรรมตลาดล่างจนถึงประวัติศาสตร์กรีกโบราณ เติบโตมาในยุคสมัยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนิยมผลิตวาทกรรมคนดี นี่อาจเป็นแรงถีบให้เขาเลือกนิยามตัวตนตรงกันข้าม และนิยมคลุกคลีกับ 'คนพรรค์นั้น' ในเพจ เดอะ ลูซเซอร์ คลับ

Author

โกวิท โพธิสาร
เพลย์เมคเกอร์สารพัดประโยชน์ผู้อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ waymagazine.org มายาวนาน
ก่อนตัดสินใจวางมือจากทีวีสาธารณะ มาร่วมปีนป่ายภูเขาลูกใหม่ในฐานะ ‘บรรณาธิการ’ อย่างเต็มตัว ทักษะฝีมือ จุดยืน และทัศนคติทางวิชาชีพของเขา ไม่เป็นที่สงสัยทั้งในหมู่คนทำงานข่าวและแม่ค้าร้านลาบ

Author

อาทิตย์ เคนมี
ดำรงชีวิตเวียนว่ายในวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ปัจจุบันเป็น ‘บรรณาธิการสิ่งพิมพ์พิเศษ’ เป็นผู้เสียภาษีสรรพสามิตทางอ้อมอย่างสุจริตใจ