WAY 67 ‘Child Centered Education’

WAY67_Cover

 

แบบเรียนภาษาไทย ฉบับเวย์ศึกษา

ชุด ‘ เด็กดีเป็นสีแก่ชาติ’ ๒๕๕๖

 

WAY67-Yukti

 

5Qs

ทันทีที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. … ให้กลายเป็นกฎหมายคุ้มครองและดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ก็ทำให้เกิดคำถามตามมามากมาย

ผศ.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ตั้งคำถาม คัดค้าน และวิพากษ์วิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับผูกขาดวัฒนธรรม เขาบอกในทำนองว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่ต่างอะไรกับตู้แช่แข็งสิ่งที่เรียกว่า ‘วัฒนธรรม’

 

WAY67_Interview_charun

 

Interview

12 ปีหลังเหตุการณ์ 9/11 วาทกรรมถูกส่งผ่านมาทางสื่อหลักของมหาอำนาจโลก ด้วยปัจจัยที่เป็นจริงบ้าง เป็นโฆษณาชวนเชื่อ อิงทฤษฎีสมคบคิดบ้าง จนเกิดสมการสำเร็จรูป มุสลิม=ผู้ก่อการร้าย

กล่าวอย่างถึงที่สุด 12 ปีผ่านไป เรารู้จักโลกอิสลามน้อยมาก รศ.จรัญ มะลูลีม จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาและเผยแพร่ข้อเขียนเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับโลกอิสลามมายาวนาน ตั้งแต่การมุ้งจนถึงเรื่องการเมือง

เราพูดคุยกับ จรัญ มะลูลีม ด้วยน้ำเสียงของศิษย์กับครู นี่คือการเรียนรู้โลกอิสลามเบื้องต้น อย่างน้อยวิชาโลกอิสลาม 101 นี้ก็จะช่วยให้เรามีพื้นฐานในการเสพข่าวจากโลกที่อยู่ตรงข้ามโลกอิสลามได้อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น

 

WAY67_SubWay_BreastFeedingFailed

 

Sub Way

ท่ามกลางเสียงรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ยังมีแม่อีกหลายท่านที่ไม่สามารถให้น้ำนมแก่ลูกได้ ด้วยเหตุผลมากมาย ทั้งเงื่อนไขทางหน้าที่การงานหรือแม้แต่สุขภาพ นี่คือเสียงที่ถูกส่งตรงมาจากประสบการณ์จริง ในฐานะแม่คนหนึ่ง

เป็นเสียงที่พยายามจะบอกว่าการให้นมแม่แก่ลูกนั้นเป็นเรื่องดีแน่นอน แต่กระแสเสียงหลักเหล่านี้กำลังกลายเป็นวาทกรรมหลักที่ผลักให้คนที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ กลายเป็นคนชายขอบแห่งการเป็นแม่ คำตอบเรื่องนี้เป็นอย่างไร เชิญทัศนา

 

 

 

อภิรดา มีเดชWAY 67 ‘Child Centered Education’

Related Posts

พื้นฐาน 6 ประการ ปมปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์

สถานการณ์อิสราเอล-ปาเลสไตน์ ปะทุขึ้นอีกครั้งหลังสหรัฐเปิดสถานทูตที่เยรูซาเล็ม ความขัดแย้งครั้งนี้ถือว่าสำคัญและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ นี่คือพื้นฐาน 6 ประการอย่างกระชับ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์

ซีเรีย สงครามกลางเมืองในมือรัสเซีย

สงครามซีเรียเริ่มต้นในอาหรับสปริงปี 2011 นอกจากกลุ่มต่างๆ ที่พัวพันในความขัดแย้ง ภาพของ ‘สงครามตัวแทน’ ที่เหมือนสงสงครามเย็นครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Master AI คุณครูปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายวงการ ตั้งแต่อุตสาหกรรมยันธุรกิจ เกษตรกรรมยันการแพทย์ การศึกษาเองก็เช่นกัน ที่ ครูจุ๊ย-กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ จะนำมาเล่าให้ฟังว่า 'AI' ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้เป็นตัวช่วยสำคัญในการศึกษาสมัยใหม่ได้มากทีเดียว