WAY 67 ‘Child Centered Education’

WAY67_Cover

 

แบบเรียนภาษาไทย ฉบับเวย์ศึกษา

ชุด ‘ เด็กดีเป็นสีแก่ชาติ’ ๒๕๕๖

 

WAY67-Yukti

 

5Qs

ทันทีที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. … ให้กลายเป็นกฎหมายคุ้มครองและดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ก็ทำให้เกิดคำถามตามมามากมาย

ผศ.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ตั้งคำถาม คัดค้าน และวิพากษ์วิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับผูกขาดวัฒนธรรม เขาบอกในทำนองว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่ต่างอะไรกับตู้แช่แข็งสิ่งที่เรียกว่า ‘วัฒนธรรม’

 

WAY67_Interview_charun

 

Interview

12 ปีหลังเหตุการณ์ 9/11 วาทกรรมถูกส่งผ่านมาทางสื่อหลักของมหาอำนาจโลก ด้วยปัจจัยที่เป็นจริงบ้าง เป็นโฆษณาชวนเชื่อ อิงทฤษฎีสมคบคิดบ้าง จนเกิดสมการสำเร็จรูป มุสลิม=ผู้ก่อการร้าย

กล่าวอย่างถึงที่สุด 12 ปีผ่านไป เรารู้จักโลกอิสลามน้อยมาก รศ.จรัญ มะลูลีม จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาและเผยแพร่ข้อเขียนเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับโลกอิสลามมายาวนาน ตั้งแต่การมุ้งจนถึงเรื่องการเมือง

เราพูดคุยกับ จรัญ มะลูลีม ด้วยน้ำเสียงของศิษย์กับครู นี่คือการเรียนรู้โลกอิสลามเบื้องต้น อย่างน้อยวิชาโลกอิสลาม 101 นี้ก็จะช่วยให้เรามีพื้นฐานในการเสพข่าวจากโลกที่อยู่ตรงข้ามโลกอิสลามได้อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น

 

WAY67_SubWay_BreastFeedingFailed

 

Sub Way

ท่ามกลางเสียงรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ยังมีแม่อีกหลายท่านที่ไม่สามารถให้น้ำนมแก่ลูกได้ ด้วยเหตุผลมากมาย ทั้งเงื่อนไขทางหน้าที่การงานหรือแม้แต่สุขภาพ นี่คือเสียงที่ถูกส่งตรงมาจากประสบการณ์จริง ในฐานะแม่คนหนึ่ง

เป็นเสียงที่พยายามจะบอกว่าการให้นมแม่แก่ลูกนั้นเป็นเรื่องดีแน่นอน แต่กระแสเสียงหลักเหล่านี้กำลังกลายเป็นวาทกรรมหลักที่ผลักให้คนที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ กลายเป็นคนชายขอบแห่งการเป็นแม่ คำตอบเรื่องนี้เป็นอย่างไร เชิญทัศนา

 

 

 

อภิรดา มีเดชWAY 67 ‘Child Centered Education’

Related Posts

เรียนภาษาอังกฤษ…แค่ไหนที่เธอว่าดีพอ

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญของยุคสมัย แต่ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ อันนี้มีสมมุติฐานและทฤษฎีสารพัด นอกจากนี้ยังมีเรื่องมุมมองต่อการเรียนภาษา ว่าจะเอาเป็น 'ภาษาที่สอง' หรือ 'ภาษาต่างประเทศ' และความเป๊ะของไวยากรณ์กับสำเนียงนั้นจำเป็นจริงหรือ

ครูหนุ่มสาวในระบบเฒ่าชรา

คนรุ่นใหม่หลั่งไหลเข้าสู่สนามวิชาชีพครู อาชีพสำคัญที่เป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ ระบบการศึกษาไทยดูคล้ายจักรกลชราที่ค่อยๆ เดินหน้าอย่างช้าๆ เทศกาลหนัง ‘การศึกษา’ ในงาน Doc+Talk จึงจัดวงเสวนาเพื่อให้ครูรุ่นใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในระบบการศึกษาแบบเก่า

เป็นอาจารย์ก็นัดหยุดงานได้เหรอ?

การนัดหยุดงานครั้งใหญ่ในประเทศฟินแลนด์ ครั้งแรกที่มีครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพร้อมกับพนักงานมหาวิทยาลัย มีชนวนเหตุจากรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา ขัดกับสิ่งที่ฟินแลนด์พยายามจะนำเสนอมาตลอดว่า ‘การศึกษา’ ถือเป็นงานสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ