พม่าเรียกร้องกฎหมายมาตรฐานห้องแลบ

technician-2

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเรียกร้องให้ทางการพม่าปรับปรุงกฎหมายควบคุมการทดสอบในห้องแลบเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยและพัฒนามาตรฐาน อู ออง ซุน อู่ ในฐานะเลขาธิการสมาคมเทคนิคการแพทย์พม่า (Myanmar Medical Technologists’ Association: MMTA) กล่าวว่า ทางสมาคมฯมีแผนจะเสนอร่างกฎหมายปรับปรุงงานบริการในห้องปฏิบัติการ ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและรักษาคุณภาพบุคลากร ด้วยการทดสอบและออกใบอนุญาตรับรองอย่างเป็นทางการ

จากงานฝึกอบรม Continuous Medical Technology Education จัดโดยสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมพม่า ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่มีความกังวล คือผลการทดสอบที่ได้จากห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ดูไม่น่าเชื่อถือและส่อเค้าว่าจะมีการทุจริต

เลขาธิการสมาคมเทคนิคการแพทย์พม่าให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ ทั้งแลบของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่มีใบอนุญาตรับรอง ออง ซุน อู่ มองว่า การพัฒนาระบบกำกับดูแลจะช่วยคุ้มครองผู้ป่วยและยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์ไปพร้อมๆ กัน ปัจจุบัน MMTA มีสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและนักเทคนิคการแพทย์ราว 800 คน ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภายในประเทศ สามารถผลิตบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญประจำแลบเฉลี่ยปีละ 400 ราย

อู ทิน ถั่น ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ในสิงคโปร์ กล่าวว่า การปรับปรุงมาตรฐานการบริการในห้องปฏิบัติการเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข

สาเหตุที่ห้องปฏิบัติการในพม่ายังไม่ได้รับความเชื่อถือเท่าที่ควรเนื่องจากมีจำนวนห้องปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญในประเทศค่อนข้างจำกัด ทิน ถั่น มองว่าถึงเวลาปรับปรุงมาตรฐานของเจ้าหน้าที่และห้องปฏิบัติการ และฝากความหวังเรื่องนี้ไว้ที่ทางการพม่า

 

ที่มา: mmtimes.com

logo

อภิรดา มีเดชพม่าเรียกร้องกฎหมายมาตรฐานห้องแลบ

Related Posts

เห็นไทยในพม่า: เปรียบเทียบการถ่ายอำนาจกองทัพไว้ในรัฐธรรมนูญ

ความเหมือนประการหนึ่งของพม่าและไทยคือระบอบทหารที่มีอำนาจนำเหนือพลเรือน เมื่อเกิดรัฐประหาร ได้มีการถ่ายโอนอำนาจกองทัพเข้ามาไว้ในโครงสร้างทางการเมืองอย่างเป็นระบบ สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดมาจากตัวบทในรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายทหารร่างขึ้นเอง

บันทึกจากอีกฟากฝั่ง: ได้ยินไหมเสียงสาละวิน

บันทึกกิจกรรมในวันหยุดเขื่อนโลกจากผู้คนริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน การสร้างเขื่อนสาละวินจะทำให้ชีวิตของชาวกะเหรี่ยงทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป

เยาวชนแคนาดาไม่กล้าพบแพทย์เพราะ ‘เพศสภาพ’ ของตัวเอง

แม้แคนาดาจะเปิดกว้างและให้การสนับสนุนชาว LGBT มากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริง เยาวชน LGBT เกือบครึ่งกลับไม่กล้าเข้าไปรับบริการสาธารณสุข บางก็เคยมีประสบการณ์เชิงลบกับหมอ บางก็รู้สึกอึดอัดใจหรือไม่มั่นใจที่ต้องระบุเพศสภาพตนเอง