พลังสือร่วมคิด เพิ่มสิทธิผู้บริโภค - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

พลังสือร่วมคิด เพิ่มสิทธิผู้บริโภค

ทุกวันนี้สื่อมีพลังในตัวเอง ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ประชาชนหันมาสนใจและพึ่งพาสื่อคือเรื่องสิทธิและการคุ้มครองของผู้บริโภค เช่น การร้องเรียนสื่อเมื่อพบเจอสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้คุณภาพ

“หน้าที่ของสื่อคือเกาะติดเรื่องเหล่านี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้ภาครัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องไปพิจารณา…” พิเชษฐ์ ชูรักษ์ บรรณาธิการการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ติดตามพลังของสื่อคนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคได้ใน Consumer Channel ตอน พลังสื่อร่วมคิด เพิ่มสิทธิผู้บริโภค

เพราะความปลอดภัยในชีวิตผู้บริโภคเป็นเรื่องใหญ่


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY